Mon - Sat: 9:00 - 18:00
hotline: 0968666435

MÁY LU HAMM 2410S

Còn hàng

Liên hệ:

MÁY LU RUNG HAMM MODEL : HAMM2410S NƯỚC SX: ĐỨC NĂM SX : 1992 HOẠT ĐỘNG TỐT Ở MỌI CHẾ ĐỘ, GIÁ HỢP LÝ

MÁY LU RUNG HAMM 

MODEL : HAMM2410S

NƯỚC SX: ĐỨC

NĂM SX : 1992

HOẠT ĐỘNG TỐT Ở MỌI CHẾ ĐỘ, GIÁ HỢP LÝ