Mon - Sat: 9:00 - 18:00
hotline: 0968666435

MÁY LU HAMM 4011D

Còn hàng

Liên hệ:

MÁY LU RUNG HAI CẦU HÃNG : HAMM MODEL: 4011D NƯỚC SX: ĐỨC M ÁY CHẤT LƯỢNG CAO, THỜI GIAN LÀM VIỆC ÍT ,...

MÁY LU RUNG HAI CẦU

HÃNG  : HAMM 

MODEL: 4011D

NƯỚC SX: ĐỨC

MÁY CHẤT LƯỢNG CAO, THỜI GIAN LÀM VIỆC ÍT HOẠT ĐỘNG TÔT Ở MỌI CHẾ ĐỘ