Mon - Sat: 9:00 - 18:00
hotline: 0968666435

MÁY LU RUNG HAMM 3412

Còn hàng

Liên hệ:

MÁY LU RUNG HAI CẦU HÃNG : HAMM MODEL: 3412 NƯỚC SX: ĐỨC MÁY CH ẤT LƯỢNG CAO , THỜI GIAN LÀM VIỆC ÍT MỚI...

MÁY LU RUNG HAI CẦU

HÃNG  : HAMM

MODEL: 3412

NƯỚC SX: ĐỨC

MÁY CHẤT LƯỢNG CAO , THỜI GIAN LÀM VIỆC ÍT MỚI HƠN 5.000 G, HOẠT ĐỘNG TÔT Ỏ MỌI CHẾ ĐỘ .