Mon - Sat: 9:00 - 18:00
hotline: 0968666435

MÁY LU RUNG HAMM 3412

Còn hàng

Liên hệ:

MÁY LU RUNG HAI CẦU HÃNG : HAMM 3412 MODEL: 3412 NƯỚC SX: ĐỨC M ÁY CHẤT LƯỢNG CAO, THỜI GIAN LÀM VIỆC ÍT M...

MÁY LU RUNG HAI CẦU

HÃNG  : HAMM 3412

MODEL: 3412

NƯỚC SX: ĐỨC

MÁY CHẤT LƯỢNG CAO, THỜI GIAN LÀM VIỆC ÍT MỚI HƠN 6.000G,  HOẠT ĐỘNG TÔT Ở MỌI CHẾ ĐỘ