Mon - Sat: 9:00 - 18:00
hotline: 0968666435

MÁY LU RUNG SAMSUNG RX102V

Còn hàng

Liên hệ:

MÁY LU RUNG SAMSUNG RX102 MODEL: RX102 SERIAL NO.: IEY0114 YEAR : 1996 MÁY HOẠT ĐỘNG TỐT Ở MỌI CHẾ ĐỘ

MÁY LU RUNG SAMSUNG RX102

MODEL: RX102

SERIAL NO.: IEY0114

YEAR : 1996

MÁY HOẠT ĐỘNG TỐT Ở MỌI CHẾ ĐỘ